Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
MEHMET AYDIN DEMİREL
OSMAN DEMİREL
MEHMET AYDIN DEMİREL
OSMAN DEMİREL
MEHMET ZEKİ FENDOĞLU
OSMAN DEMİREL
MEHMET AYDIN DEMİREL
ALİ BURAKGAZİ
TAHİR ÇITAK
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
MEHMET ZEKİ FENDOĞLU
OSMAN DEMİREL
MEHMET AYDIN DEMİREL
ALİ BURAKGAZİ
TAHİR ÇITAK
ENGİN ÇELİK
MEHMET YALÇIN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.