Süreç Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ABBAS MERT
ALİM ÖZTÜRK
EJDER AYANOĞLU
ERDOĞAN TALAŞLI
LÜTFİ APAYDIN
NAZİR GÜNEŞ
TANER ÇIKIKCI
ERDOĞAN TALAŞLI
NAZİR GÜNEŞ
ERDOĞAN TALAŞLI
NAZİR GÜNEŞ
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
ERDOĞAN TALAŞLI
NAZİR GÜNEŞ
LÜTFİ APAYDIN
ALİM ÖZTÜRK
TANER ÇIKIKCI
EJDER AYANOĞLU
ABBAS MERT
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.