DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ALİ TÜMAY
ASLAN KAYA
GARİP AYAZ
İZZET BAYKARA
KAZIM YILMAZ
MEHMET ALTINDAĞ
NEJAT ELALDI
OSMAN FEVZİ ORAKÇAL
RIFAT KARAKAYA
ALİ TÜMAY
ASLAN KAYA
MEHMET ALTINDAĞ
BEKİR KILINÇKAYA
ASLAN KAYA
KAZIM YILMAZ
OSMAN FEVZİ ORAKÇAL
DİLŞAD ESRA ÖZKAN
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAZIM YILMAZ
OSMAN FEVZİ ORAKÇAL
ASLAN KAYA
DİLŞAD ESRA ÖZKAN
BEKİR KILINÇKAYA
ŞEVKİ ÜNAL
RAHŞAN FÜSUN DOĞAN
NAFİ İLERİSOY
MEHMET ALTINDAĞ
ALİ TÜMAY
NEJAT ELALDI
FEYZİYE BİLEN
SERDAR KARAAĞIN
TEMEL TERZİ
ÖMER YOLOĞLU
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.