Uzman Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AYHAN EMİR
EMİN ATTİLA SELÇUK
HÜSAMETTİN BÜLENT ARSLAN
MEHMET AKSOY
MEHMET KEBELİOĞLU
ŞENOL ÇUDİN
EMİN ATTİLA SELÇUK
SÜREYYA GÜNDOĞDU
ŞENOL ÇUDİN
SÜREYYA GÜNDOĞDU
EMİN ATTİLA SELÇUK
ŞENOL ÇUDİN
Kayik Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
EMİN ATTİLA SELÇUK
ŞENOL ÇUDİN
SÜREYYA GÜNDOĞDU
YAKUP DİBEKÇİ
NİHAT ERYILMAZ
EŞREF GÜLTEKİN
ÖZLEM KÖRKOCA
MEHMET KEBELİOĞLU
AYHAN EMİR
MEHMET AKSOY
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.