YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ALİ İNCE
HÜSEYİN DURNA
İBRAHİM GÖÇMEN
İLHAN ALTINOK
MAHMUT KURT
VELİ SAKINÇ
İBRAHİM GÖÇMEN
VELİ SAKINÇ
ALİ İNCE
İBRAHİM GÖÇMEN
İLHAN ALTINOK
VELİ SAKINÇ
MAHMUT KURT
Kayik Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
VELİ SAKINÇ
MAHMUT KURT
ALİ İNCE
İBRAHİM GÖÇMEN
İLHAN ALTINOK
HÜSEYİN DURNA
BURÇAK ARHUN
İLHAN GÜNERİ
İRFAN DEMİRCİ
SABRİ DURSUN
MESUT KILIÇ
GÜLAY KOÇAK
SELÇUK KOÇAK
ZUHAL AKALIN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.