Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AHMET İNCEKARA
AHMET YELİS
AZİZ TAŞKENT
HÜSEYİN EDİS
MUZAFFER EREN
AZİZ TAŞKENT
AZİZ TAŞKENT
AHMET İNCEKARA
AHMET YELİS
MUZAFFER EREN
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
AZİZ TAŞKENT
AHMET İNCEKARA
AHMET YELİS
MUZAFFER EREN
NURAY ACAR
HÜSEYİN EDİS
OĞUZ ALPER
SELAHATTİN GÖK
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.