Lider Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ABDULLAH EKİNCİ
ENDER TOSUN
ENVER ATAR
İBRAHİM KESİK
MESUT HÜRYAŞAR
YAŞAR YILDOĞAN
ABDULLAH EKİNCİ
ENDER TOSUN
ENVER ATAR
İBRAHİM KESİK
MESUT HÜRYAŞAR
YAŞAR YILDOĞAN
ENVER ATAR
YAŞAR YILDOĞAN
MESUT HÜRYAŞAR
ABDULLAH EKİNCİ
ENDER TOSUN
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
ENVER ATAR (1)
YAŞAR YILDOĞAN
MESUT HÜRYAŞAR
ABDULLAH EKİNCİ
ENDER TOSUN (2)
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.

(1) İlgili kişinin 26/2/2019 tarihinden 1/1/2020 tarihine kadar FAALİYET İZNİ ASKIYA ALINMIŞTIR.

(2) İlgili kişinin 26/2/2019 tarihinden 1/1/2020 tarihine kadar FAALİYET İZNİ ASKIYA ALINMIŞTIR.