Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AHMET KIRDÖK
AHMET UĞUR GÖKALP
ASIM GEZER
BURHAN DÜZ
ERAY MERCAN
HALİL İBRAHİM AKTAN
HAYRETTİN ZAMAN
HÜSEYİN ERGİN
İBRAHİM DEĞİRMENCİ
MAHMUT GÜNAY
MELTEM KIRDÖK AK
MURAT CEMAL AKSOY
REMZİ ÖRTEN
SAKİP ŞEKER
AHMET KIRDÖK
HALİL İBRAHİM AKTAN
HÜSEYİN ERGİN
ASIM GEZER
ERAY MERCAN
HAYRETTİN ZAMAN
REMZİ ÖRTEN
SAKİP ŞEKER
İBRAHİM DEĞİRMENCİ
MELTEM KIRDÖK AK
HALİL İBRAHİM AKTAN
AHMET KIRDÖK
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
HALİL İBRAHİM AKTAN
AHMET KIRDÖK
HÜSEYİN ERGİN
MELTEM KIRDÖK AK
ASIM GEZER
SAKİP ŞEKER
İBRAHİM DEĞİRMENCİ
ERAY MERCAN
REMZİ ÖRTEN
HAYRETTİN ZAMAN
AHMET UĞUR GÖKALP
HALİS MURAT ECE
BURHAN DÜZ
MAHMUT GÜNAY
BİRSEL ERDAL
HİLAL ARAL
MURAT CEMAL AKSOY
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.