Boğaz Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ASİYE HİLAL ÇALIŞKAN
HATİCE YAVUZ
KORAY GÖKALP
MUSTAFA IŞIK
MUSTAFA MARMARALI
MUZAFFER KIRAY
OLGUN OKTAY
SAFET KARAMAN
MUSTAFA MARMARALI
MUZAFFER KIRAY
OLGUN OKTAY
OLGUN OKTAY
MUZAFFER KIRAY
MUSTAFA MARMARALI
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
OLGUN OKTAY
MUZAFFER KIRAY
MUSTAFA MARMARALI
ASİYE HİLAL ÇALIŞKAN
KORAY GÖKALP
SAFET KARAMAN
HATİCE YAVUZ
MUSTAFA ÇALIŞ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, KAYİK hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.