Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ADİL ÖNER
ALPER ŞİMŞEK
ARSLAN KAYA
AYDIN KIRATLI
BÜLENT ÜNER
NİZAMETTİN TEMEL
ADİL ÖNER
ARSLAN KAYA
AYDIN KIRATLI
ADİL ÖNER
ARSLAN KAYA
ALPER ŞİMŞEK
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
ADİL ÖNER
ARSLAN KAYA
ALPER ŞİMŞEK
TURGAY SAĞDIÇ
SONGÜL ALPAY
ADİL ÜLKÜ ÖZELÇİ
NİZAMETTİN TEMEL
BÜLENT ÜNER
AHMET UFUK GÜL
AYDIN KIRATLI
CELAL ASLAN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.