Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
İLHAN CANLI
ORHAN ÜNLÜEROĞLUGİL
ORHAN ÜNLÜEROĞLUGİL
ORHAN ÜNLÜEROĞLUGİL
İLHAN CANLI
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
ORHAN ÜNLÜEROĞLUGİL
İLHAN CANLI
MEHMET TERBAŞ
BİLAL MOTUR
MESUT DAĞDEVİREN
BARIŞ GÜVENÇ
BARIŞ KAYA
MURAT MOŞE ABULAFYA
REŞİT CEM KURSAV
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.