Denge İzmir Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
EKREM KAYI
HASAN ZEKİ SÜZEN
SELAHATTİN KARAKAŞ
EKREM KAYI
HASAN ZEKİ SÜZEN
HASAN ZEKİ SÜZEN
EKREM KAYI
NECAT KOLĞU
ÜLKAY ÖNAL
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
NECAT KOLĞU
ÜLKAY ÖNAL
HASAN ZEKİ SÜZEN
EKREM KAYI
SELAHATTİN KARAKAŞ
HALİL ERGÜN
MUSTAFA TURAN MÜSLEHİDDİNOĞLU
SEÇİL UTAŞ
DENİZ ÖLÇÜ
GÜRKAN ÖZ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.