Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ALİ ERMAN
ÇETİN KURŞUN
FETHİ AYGÜN
HATİCE ERBULUT
İBRAHİM KORKMAZ
MUZAFFER KOYUNCU
OSMAN YILMAZ
RECEP KARAPINAR
ŞEFİK ÖZSERT
YAŞAR BASKIN
FETHİ AYGÜN
MUZAFFER KOYUNCU
OSMAN YILMAZ
FETHİ AYGÜN
HATİCE ERBULUT
OSMAN YILMAZ
YAŞAR BASKIN
MUZAFFER KOYUNCU
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
Kayik Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
OSMAN YILMAZ
YAŞAR BASKIN
MUZAFFER KOYUNCU
FETHİ AYGÜN
HATİCE ERBULUT
ŞEFİK ÖZSERT
ALİ ERMAN
İBRAHİM KORKMAZ
ÇETİN KURŞUN
RECEP KARAPINAR
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.