Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ATİLA YILMAZ DÖLARSLAN
COŞKUN BATAN
MEHMET CEMAL ÇELİK
URAY ERGUN
ATİLA YILMAZ DÖLARSLAN
ATİLA YILMAZ DÖLARSLAN
MEHMET CEMAL ÇELİK
GÜRCAN AKAN
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
GÜRCAN AKAN
ATİLA YILMAZ DÖLARSLAN
MEHMET CEMAL ÇELİK
URAY ERGUN
BAŞAK BİLGE ÇETİN
SELÇUK BÜLENT KESKİN
KORHAN ÜNERDOĞAN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.