Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AHMET ERCAN ALPAR
AHMET METE TÜRKİLİ
HACI KÜRŞAT ŞAHİN
HAKAN ŞAHİN
MEHMET HALİM ŞAHİN
MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN
MUSTAFA EKİNCİ
AHMET METE TÜRKİLİ
HACI KÜRŞAT ŞAHİN
MUSTAFA EKİNCİ
MUSTAFA EKİNCİ
AHMET ERCAN ALPAR
MEHMET HALİM ŞAHİN
HACI KÜRŞAT ŞAHİN
AHMET METE TÜRKİLİ
ASLI ŞAHİN ÖZACAR
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
MUSTAFA EKİNCİ
AHMET ERCAN ALPAR
MEHMET HALİM ŞAHİN
HACI KÜRŞAT ŞAHİN
AHMET METE TÜRKİLİ
ASLI ŞAHİN ÖZACAR
FATMA DUYGU KARAMAN
VASFİYE SERFİN
ZÜLKÜF ARSLAN
MÜŞERREF ELMACIOĞLU
ELİF TÜRKİLİ
SEHER ERTEM TAFTALI
GÜRAY SEREZLİ
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi


Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.