Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
ALİ OSMAN EFLATUN
BESSAT ÖZ
ÇAĞLAYAN KOYUNCU
HÜSEYİN GERÇEKÇİOĞLU
NİYAZİ UZUN
ÖMER KALIN
RAMAZAN AYDIN
SERDAR ASAR
ALİ OSMAN EFLATUN
RAMAZAN AYDIN
BESSAT ÖZ
ÖMER KALIN
ALİ OSMAN EFLATUN
SERDAR ASAR
Kayik Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
Kayik Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
ALİ OSMAN EFLATUN
RAMAZAN AYDIN
BESSAT ÖZ
SERDAR ASAR
ÖMER KALIN
AHMET İNCİ
MUSTAFA UĞUZ
SERCAN KUTLU
FARUK ÇATUROĞLU
ABDULLAH TOLU
ÇAĞLAYAN KOYUNCU
HÜSEYİN GERÇEKÇİOĞLU
NİYAZİ UZUN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.