Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
DURMUŞ YILDIRAN
EBRU ÜSTÜN BEŞLİ ALTUNCUOĞLU
ERDİNÇ YÜZÜNCÜOĞLU
HAKVERDİ YARADILMIŞ
HASAN YÜCEER
HÜSEYİN BOZKURT
HÜSNÜ ÜNALAN
MUSTAFA GALİP SARIMEŞELİ
MUSTAFA KARSAVURAN
MUSTAFA SEZEN
ÖMER NECDET AYDEMİR
SEBİA ÖZKOÇ
ŞÜKRÜ ŞENALP
HAKVERDİ YARADILMIŞ
HASAN YÜCEER
HÜSNÜ ÜNALAN
HAKVERDİ YARADILMIŞ
HÜSNÜ ÜNALAN
HASAN YÜCEER
ÖMER NECDET AYDEMİR
ŞÜKRÜ ŞENALP
DURMUŞ YILDIRAN
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
DURMUŞ YILDIRAN
HAKVERDİ YARADILMIŞ
HÜSNÜ ÜNALAN
HASAN YÜCEER
ÖMER NECDET AYDEMİR
ŞÜKRÜ ŞENALP (1)
HÜSEYİN BOZKURT
ULAŞ TAYLAN AYDEMİR
EMİNE ESENTÜRK
ZİYA DENİZ ŞENALP
ÖZCAN AYMAK
HÜSEYİN ORUÇ
YASİN ERAYDIN
BEDRİ ÇINARCI
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.

(1) İlgili kişinin 23/5/2017 tarihinden 23/5/2019 tarihine kadar FAALİYET İZNİ ASKIYA ALINMIŞTIR.