Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
AHMET GÜNAYDIN HIZARCI
ATİLLA DALGIÇ
MEDENİ KANCA
ŞERİF ARI
AHMET GÜNAYDIN HIZARCI
ATİLLA DALGIÇ
MEDENİ KANCA
ŞERİF ARI
AHMET GÜNAYDIN HIZARCI
ATİLLA DALGIÇ
ŞERİF ARI
HARUN MUTLU
BURAK ANASONOĞLU
MEDENİ KANCA
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
Kayik Hariç Bağımsız Denetim
AHMET GÜNAYDIN HIZARCI
ATİLLA DALGIÇ
ŞERİF ARI
HARUN MUTLU
BURAK ANASONOĞLU
MEDENİ KANCA
YUNUS ULUTAŞ
MEHMET YANDIM
OLCAY KIRAN
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.