GRC Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Ortakların Adı Soyadı Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Denetçileri Denetim Kadrosu
Adı Soyadı Yetki Alanı Adı Soyadı Unvanı
BATTAL DOĞAN
HÜSEYİN AKSOY
İBRAHİM ARIKAN
BATTAL DOĞAN
FATİH VAR
BATTAL DOĞAN
İBRAHİM ARIKAN
Kayik Dahil Bağımsız Denetim
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
KAYİK Dahil Bağımsız Denetim (Sigortacılık ve özel emeklilik hariç)
BATTAL DOĞAN
İBRAHİM ARIKAN
FATİH VAR
MUHİTTİN DOĞRUYOL
NİZAMETTİN KAMACI
BEKİR SITKI ÇİZMECİOĞLU
HÜSEYİN AKSOY
AHMET YÜKSEL
SALİH TOPKAYA
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Sorumlu Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Denetim Kuruluşu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanları hariç olmak üzere bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haizdir.
Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Kurumların Kanunlarındaki yetki çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklar için ilave şartlar belirleme hakları saklıdır.