Hedef Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 23/02/2017 tarihli ve 03/32 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 40/1-g uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.