Gerçek Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 05/07/2018 tarihli ve 03/106 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 40/1- uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.