Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 05/07/2018 tarihli ve 03/107 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.