Manas Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 30/11/2017 tarihli ve 03/226 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.