C
İdari Yaptırım Listesi
Kurulun 20/07/2018 tarihli ve 03/128 sayılı kararıyla Bağımsız Denetim Yönetmeliği md. 40/1-J uyarınca Kuruluşa "İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA” karar verilmiştir.