C
İdari Yaptırım Listesi
Kurulun 20/07/2018 tarihli ve 03/128 sayılı kararıyla Kuruluşa "İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA” karar verilmiştir.