YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 11/08/2017 tarihli ve 03/160 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 41/1-e ile 43/3 uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.