Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 13/04/2017 tarihli ve 03/73 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 40/1-g uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.