Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 11/08/2017 tarihli ve 03/158 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 25/10/2018 tarihli ve 02/195 sayl kararyla Kurulua DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.