Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 09/03/2017 tarihli ve 03/41 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.