Detay Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 01/06/2017 tarihli ve 03/107 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 25/10/2018 tarihli ve 02/194 sayl kararyla Kurulua DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.