Detay Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 01/06/2017 tarihli ve 03/107 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 40/1-g uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 25/10/2018 tarihli ve 02/194 sayl kararyla 660 sayl KHKnn 26nc maddesinin nc fkras uyarnca Kurulua DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.