Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 22/06/2017 tarihli ve 03/130 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 41/1-c ile 43/3 uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.