Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 23/03/2017 tarihli ve 03/59 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 20/12/2018 tarihli ve 02/271 sayl kararyla Kurulua DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.