Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 17/05/2017 tarihli ve 03/89 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 41/1-c ile 43/3 uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.