KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 19/01/2017 tarihli ve 03/12 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 13/07/2017 tarihli ve 03/142 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 11/08/2017 tarihli ve 03/159 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.