Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 15/06/2017 tarihli ve 03/116 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 41/1-c ile 43/3 uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.
Kurulun 05/07/2018 tarihli ve 03/97 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 41/1-e ile 43/3 uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.