Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 15/06/2017 tarihli ve 03/116 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 05/07/2018 tarihli ve 03/97 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.