Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 09/03/2017 tarihli ve 03/42 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 40/1-g uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.
Kurulun 11/10/2018 tarihli ve 02/181 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 41/1-d ile 43/3 uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.
Kurulun 11/10/2018 tarihli ve 02/182 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 41/1-c ile 43/3 uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.