HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 11/08/2017 tarihli ve 03/156 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 40/1-a uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.