Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 09/03/2017 tarihli ve 03/44 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI CEZASININ UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 08/11/2018 tarihli ve 02/216 sayl kararyla Kurulua DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.