PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 19/01/2017 tarihli ve 03/10 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 41/1-e ile md. 43/3 uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 09/03/2017 tarihli ve 03/43 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 40/1-g uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 25/10/2018 tarihli ve 02/192 sayl kararyla 660 sayl KHKnn 26nc maddesinin nc fkras uyarnca Kurulua DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.