Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 15/06/2017 tarihli ve 03/114 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.