Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 07/07/2017 tarihli ve 03/136 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.