Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 13/07/2017 tarihli ve 03/140 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 25/08/2017 tarihli ve 03/168 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 03/01/2019 tarihli ve 02/5 sayl kararyla Kurulua DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.