Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 13/07/2017 tarihli ve 03/140 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 40/1-a uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 25/08/2017 tarihli ve 03/168 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 41/1-c ile 43/3 uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI UYGULANMASINA karar verilmitir.