Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 23/03/2017 tarihli ve 03/60 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 40/1-g uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.
Kurulun 11/08/2017 tarihli ve 03/155 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 40/1-a uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.