Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 23/03/2017 tarihli ve 03/60 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 11/08/2017 tarihli ve 03/155 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.
Kurulun 08/11/2018 tarihli ve 02/214 sayl kararyla Kurulua DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.