Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 15/06/2017 tarihli ve 03/115 sayl kararyla Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 20/12/2018 tarihli ve 02/264 sayl kararyla Kurulua DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.