Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 19/01/2017 tarihli ve 03/7 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 41/1-e ile md. 43/3 uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.

Kurulun 25/08/2017 tarihli ve 03/170 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 40/1-a uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.