Ege Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 01/06/2017 tarihli ve 03/108 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 40/1-g uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI CEZASININ UYGULANMASINA karar verilmitir.